Kontakt bestyrelsen

Benyt nedenstående formular eller skriv til thyrasgaarden@mail.dk

Kristian Borup (Kun private henvendelser)

Formand

Kristian Borup (Kun bestyrelses henvendelser)

Formand

Jess kjellberg

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Fahnøe Worch

Bestyrelsesmedlem

Anders Ulrik Adolph

Bestyrelsesmedlem

Ulrik Bager

Bestyrelsesmedlem